Home > Archive for Wieczór autorski ( > Page 3)

Uroczystości Jubileuszowe

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości w Farze na uroczystej sumie sprawowanej o godz. 12.30 dziękowaliśmy Bogu za dar wolności, z udziałem przedstawicieli samorządów, instytucji, organizacji społecznych, licznych pocztów sztandarowych oraz wielu, nie tylko mieszkańców Radziejowa, ale i okolic. Pół...

Koncert dla Niepodległej

W sobotę o godz. 16.30 w naszej świątyni odbył się  koncert wykonaniu nauczycieli, absolwentów i uczniów Szkoły Muzycznej w Radziejowie i filii w Wierzbinku, inaugurujący obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Zgromadził on liczną rzeszę mieszkańców Radziejowa i...

Dożynki Parafialne

Dzisiaj na Sumie podczas dożynek parafialnych dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony. W tym roku odpowiedzialnymi za cały przebieg uroczystości byli mieszkańcy Opatowic. W dożynkach wśród licznie zgromadzonych mieszkańców naszej parafii poza mieszkańcami Opatowic, wzięli również udział przedstawiciele poszczególnych sołectw niosąc...