Home > Wieczór autorski > Dożynki Parafialne

Dzisiaj na Sumie podczas dożynek parafialnych dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony. W tym roku odpowiedzialnymi za cały przebieg uroczystości byli mieszkańcy Opatowic. W dożynkach wśród licznie zgromadzonych mieszkańców naszej parafii poza mieszkańcami Opatowic, wzięli również udział przedstawiciele poszczególnych sołectw niosąc w darze ołtarza upieczone chleby. W dożynkach uczestniczył również Wójt Gminy Radziejów, który jest mieszkańcem naszej parafii. Odpowiedzialni za tegoroczne dożynki mieszkańcy Opatowic nie tylko zadbali o piękny przebieg liturgii, ale po mszy św. częstując wszystkich chlebem, zaprosili na poczęstunek, który był przygotowany przy kościele na suto zastawionych stołach.