Home > Wieczór autorski > Dziękczynienie za plony

W niedzielę 20 sierpnia na mszy św. o godz. 12.00 nasza parafia składała dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne plony. Odpowiedzialnymi za tegoroczne dożynki parafialne byli mieszkańcy miejscowości Czołowo. Dziękujemy mieszkańcom tej miejscowości przygotowanie uroczystości, za jej sprawny przebieg, odpowiednią dożynkową dekorację świątyni, jak również przygotowaną niespodziankę przed plebanią, a był nią dla wszystkich chętnych smaczny żurek, chleb ze smalcem i korniszony. Całe spotkanie przed plebanią uświetniała grą na instrumentach i śpiewem kapela.