Home > Kancelaria

Kancelaria parafialna:

 

Czynna w dni powszednie:

 • od godz. 8.30 do 9.30
 • od godz. 16.30 do 17.30

W soboty:

 • od godz. 8.30 do 9.30
 • popołudniu nieczynna

 

UWAGA! 

W NIEDZIELE, ŚWIĘTA ORAZ POPOŁUDNIU W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA KANCELARIA PARAFIALNA
JEST NIECZYNNA!

 


 

INFORMACJE ZWIĄZANE Z CHRZTEM DZIECKA

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 1200 

Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej miesiąc przed planowanym chrztem dziecka celem ustalenia terminu chrztu. Następnie w tygodniu poprzedzającym chrzest rodzice przychodzą do kancelarii parafialnej dostarczając następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka.
 • Dane rodziców dziecka (imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, wiek rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
 • Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

INFORMACJE ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu potwierdzenia daty ślubu oraz uzyskania informacji o skompletowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa.

Do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu (nie starsze niż trzy miesiące od daty wystawienia)
 • świadectwo bierzmowania
 • świadectwo z oceną z religii wystawioną na świadectwie ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie o ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie o ukończonym kursie z poradnictwa rodzinnego
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego ze strony prawa państwowego

Po skompletowaniu dokumentacji narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa miesiące przed ślubem w celu przeprowadzenia rozmowy duszpastersko – kanonicznej oraz wystawieniu zapowiedzi przedślubnych.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z POGRZEBEM

Niezbędne są następujące dokumenty:

 • akt zgonu z USC
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentów