Home > Kancelaria > Sakrament chrztu

INFORMACJE ZWIĄZANE Z CHRZTEM DZIECKA

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 1200 

Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej miesiąc przed planowanym chrztem dziecka celem ustalenia terminu chrztu, przynosząc ze sobą  następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka.
  • Dane rodziców dziecka (imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, wiek rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
  • Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).