Home > Kancelaria > Sakrament Małżeństwa

INFORMACJE ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu potwierdzenia daty ślubu oraz uzyskania informacji o skompletowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa.

Do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące dokumenty:

  • świadectwo chrztu (nie starsze niż trzy miesiące od daty wystawienia)
  • świadectwo bierzmowania
  • świadectwo z oceną z religii wystawioną na świadectwie ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie o ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie o ukończonym kursie z poradnictwa rodzinnego
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego ze strony prawa państwowego

Po skompletowaniu dokumentacji narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa miesiące przed ślubem w celu przeprowadzenia rozmowy duszpastersko – kanonicznej oraz wystawieniu zapowiedzi przedślubnych.

Poradnictwo rodzinne prowadzi pani mgr Maria Piotrowska.
Kontakt tel: 601 449 302

W ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa (najpóźniej na 3 miesiące przed datą ustaloną na dzień ślubu) narzeczeni kierowani są na katechezy przedmałżeńskie, a także na spotkania do Parafialnych Poradni Życia Rodzinnego. Uczestnictwo w katechezach i spotkaniach w poradni należy rozpocząć równolegle, w tym samym czasie.
Spotkania w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego odbywają się zasadniczo w parafii, w której przeprowadzane są formalności związane z zawarciem małżeństwa, w wypadku, gdy parafia nie posiada własnej poradni Ksiądz Proboszcz wskazuje adres poradni, z którą współpracuje.
Spotkania w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego prowadzone są przez osoby świeckie, zwane Doradcami Życia Rodzinnego. W ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia małżeństwa poradnictwo obejmuje minimum trzy spotkania, z których pierwsze odbywa się zaraz po zgłoszeniu zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa. Termin drugiego i trzeciego ustala Doradca Życia Rodzinnego z każdą parą indywidualnie w odstępach co najmniej dwutygodniowych.

Konferencja Episkopatu Polski w Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin zawarła informacje dotyczące treści poruszanych w ramach spotkań przedmałżeńskich. Czytamy w tym dokumencie pod nr 31: „w ramach przygotowania do małżeństwa, należy przeprowadzić z narzeczonymi co najmniej trzy spotkania. Spotkania te mają dotyczyć odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznych zapłodnień oraz znaczenia metod rozpoznawania płodności. Nie wystarczy sama informacja o tych metodach, trzeba się ich nauczyć. Dlatego spotkania w odpowiednich odstępach czasu powinny być poświęcone zasadom prowadzenia obserwacji objawów płodności oraz ich interpretacji”.