Home > Wieczór autorski > Odnawianie ścian zewnętrznych naszej świątyni

Od kwietnia do połowy miesiąca lipca trwały prace konserwatorskie przy zachodniej ścianie naszej świątyni. Jak się okazało około 70% cegieł wymagało uzupełnienia albo całkowitej wymiany. W dużej mierze przyczyną takich zniszczeń była zastosowana fuga cementowa, którą z całej ściany trzeba było usunąć. w Miarę możliwości będziemy te kontynuować.