Latest posts

Dożynki Parafialne

Dzisiaj na Sumie podczas dożynek parafialnych dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony. W tym roku odpowiedzialnymi za cały przebieg uroczystości byli mieszkańcy Opatowic. W dożynkach wśród licznie zgromadzonych mieszkańców naszej parafii poza mieszkańcami Opatowic, wzięli również udział przedstawiciele poszczególnych sołectw niosąc...

Dziękczynienie za plony

W niedzielę 20 sierpnia na mszy św. o godz. 12.00 nasza parafia składała dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne plony. Odpowiedzialnymi za tegoroczne dożynki parafialne byli mieszkańcy miejscowości Czołowo. Dziękujemy mieszkańcom tej miejscowości przygotowanie uroczystości, za jej sprawny przebieg, odpowiednią dożynkową...