Ostatnie wpisy

Program słowno-muzyczny

W niedzielę 17 listopada przed mszą św. o godz. 1030  mieliśmy okazję wysłuchać programu słowno-muzycznego w wykonaniu młodzieży z Koła Teatralnego prowadzonego przez panią Grażynę Trzmielewską przy MZSz w Radziejowie,  o naszym życiu i przemijaniu w oparciu o poezje...

Uroczystości Jubileuszowe

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości w Farze na uroczystej sumie sprawowanej o godz. 12.30 dziękowaliśmy Bogu za dar wolności, z udziałem przedstawicieli samorządów, instytucji, organizacji społecznych, licznych pocztów sztandarowych oraz wielu, nie tylko mieszkańców Radziejowa, ale i okolic. Pół...