Home > Wieczór autorski > Program słowno-muzyczny

W niedzielę 17 listopada przed mszą św. o godz. 1030  mieliśmy okazję wysłuchać programu słowno-muzycznego w wykonaniu młodzieży z Koła Teatralnego prowadzonego przez panią Grażynę Trzmielewską przy MZSz w Radziejowie,  o naszym życiu i przemijaniu w oparciu o poezje K. Wojtyły.