Home > Wieczór autorski > Nabożeństwa i uroczystości > Rocznica odzyskania niepodległości

Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. W dziejach naszego narodu, pełnych zdrad, klęsk i porażek nie ma piękniejszej daty.

Warto postawić pytanie o cenę niepodległości z roku 1918. Nikt nam jej przecież nie podarował. Polska powstawała wbrew małostkowości i braku wiary u wielu rodaków. Niepodległość roku 1918 wyciosali ludzie o wielkich sercach, wielkiej wierze, szanujący swoich przodków, którzy dla wolności umierali.

Bohaterowie tamtych czasów w swoich postawach byli bardzo jednoznaczni.

Cieszymy się wolnością, tą z 1918 roku i tą z przed 26 lat. Czy ta wolność, którą dzisiaj się karmimy ma coś wspólnego z wolnością z przed blisko 100 lat?

 Zastanówmy się, co preferuje współczesny świat? Obserwując programy telewizji, kin, prasy, ze zdumieniem odkrywamy, że bohaterów na miarę tych, których dzisiaj wspominamy, prawie w ogóle nie ma.

Składa się obietnice bez pokrycia, mówi się to, co słuchacz chce usłyszeć. Nie ma wartości, nie ma zasad, z którymi by się liczono.

Mówi się, jesteśmy tolerancyjni i dlatego przyzwalamy na brak poszanowania wartości, również wartości chrześcijańskich, które w rzeczywistości chronią nie tylko chrześcijanina, ale każdego człowieka. Na jakich to wartościach wyrosła cywilizacja zachodnia, jakie wartości pozwoliły zachować naszą tożsamości narodową w czasach zaborów, a konsekwencji odzyskać niepodległość? Popatrzmy na czasy bliższe nam. Gdzie Polacy mogli się czuć wolnymi w czasach komunizmu i stanu wojennego. A dzisiaj, wielu osobom udało się wmówić, że wiara, Kościół jest ich wrogiem.

Czym się karmi rzesze widzów czy czytelników. I tu powstaje pytanie zasadnicze: Kogo można wychować na takim pokarmie? Jaki jest zasadniczy cel podawania takiego pożywienia? Daje się słyszeć: to nie jest państwo wyznaniowe, to nie jest szkoła katolicka. No dobrze, ale jeżeli wykonujesz konkretne zadanie, przekazujesz informacje, uczysz drugą osobę, to nie przekazujesz wartości, które dla ciebie są bardzo ważne? Stawiam pytanie? Czy będąc przekonany do konkretnych wartości, mając świadomość odpowiedzialności możesz je ukrywać, nie dzieląc się z innymi mimo, że tego od ciebie oczekują, mając do ciebie zaufanie? Jakiej więc treści jest ten pokarm, który tworzysz i karmisz innych.

Dziś doskonale wiadomo, jak ważny dla zdrowia i rozwoju organizmu jest zestaw pokarmów. Wystarczy, jeśli w wodzie zabraknie niewielkich ilości soli mineralnych czy potrzebnych związków magnezu, potasu, a organizm ciężko choruje.

Człowiek, chcąc żyć, musi sięgać po pokarm, w którym znajdują się wszystkie potrzebne do życia elementy, chcąc żyć duchowo, musi sięgać po wartości, które będą go budować i wzmacniać w prawidłowym rozwoju.

Człowiek wierzący nigdy nie zostawi swojej wiary, ani też wartości, którymi żyje na progach urzędów, szkół, ani też innych instytucji w których pracuje. W przeciwnym razie próbuje oszukiwać siebie i innych.  Kto to zrozumie, już nie poświęci nigdy czasu na to, by ubiegać się o szklankę mętnej wody sprzedawanej przez świat.

„Wiarę daj nam żywą,
Zachowaj jedność i wolność prawdziwą.
Spraw niech Ojczyzna stanie się nam niebem
Potężna Bogiem i bogata chlebem”.