Home > Wieczór autorski > Święto Niepodległości

Uroczystości związane z 101. rocznicą odzyskania niepodległości rozpoczęły się w piątek 08.11  w auli Szkoły Muzycznej w Radziejowie pięknym koncertem
w wykonaniu uczniów i nauczycieli tej szkoły. Natomiast 11.11.2019 r. o godz. 10.30 w radziejowskiej farze p.w. Wniebowzięcia MNP, sprawowana była uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Uczestniczyły w niej liczne poczty, delegacje na czele z władzami z instytucji i organizacji samorządowych. Oprawę muzyczną zapewniała orkiestra z radziejowskiej Szkoły Muzycznej. Po mszy św. miał miejsce przemarsz pod pomnik „Chwały Oręża Polskiego” znajdujący się na radziejowskim rynku. Punktualnie o godz. 12.00 po wciągnięciu na maszt flagi narodowej został odśpiewany hymn narodowy przez wszystkich, którzy uczestniczyli w tej uroczystości, następnie pan Starosta wygłosił okolicznościowe przemówienie, a wszystkie delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem.