Home > Wieczór autorski > Obłóczyny ministrantów

W uroczystość Chrystusa Króla na mszy św. o godz. 10.30 czterech chłopców zostało włączonych do grona ministrantów. Uroczystość ta była poprzedzona kilkumiesięcznym przygotowaniem chłopców pod kierunkiem ich opiekuna ks. Marcina.