Home > Wieczór autorski > Peregrynacja figury św. Michała Archanioła

Podczas nawiedzenia, które rozpoczęło się w sobotę po południu i zakończyło się w niedzielę mszą św. po południu dzieliliśmy się ze św. Michałem naszymi radościami, troskami i problemami. Z niepokojami o stan naszego życia duchowego, o nasze rodziny, o przyszłość́ naszej Ojczyzny, o wartości, stanęliśmy z ufnością̨ przed  św. Michałem Archaniołem. Prosiliśmy, aby swoją opieką objął każdego z nas, nasze rodziny, naszą parafię, wszystkich: świętych i grzeszników. Aby każdego poprowadził do wolności, do której prowadzi nas Chrystus.