Home > Wieczór autorski > Program słowno – muzyczny

W niedzielę 10 października przed Mszą św. o godz. 10.30 mieliśmy okazję bliżej poznać sylwetkę błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego i Jego posługę w diecezji włocławskiej słuchając programu słowno – muzycznego w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Opatowic i uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem pani Grażyny Trzmielewskiej.